Türkiye Biyologlar Derneği

Uzun zaman oldu ziyaretine gitmeyeli. Öğrencilik yıllarımda; Prof. Dr. Barbaros Çetin’in, Ankara  Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümündeki odasının kapısında aynen şöyle yazardı.

Barbaros Çetin
Biyolog

Az evvel ağda gezinirken, aklıma geldi. Bir bakayım dedim. Şu bizim, Türkiye Biyologlar Derneği neler yapmış, geçen aylar içerisinde?

Ağ sayfalarına girdiğimde gözüme ilk çarpan şu oldu: Dr. Uztan Yeniden Genel Başkan. Derneğin 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2008 Cuma günü, saat 11.00’de; Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü E Blok E-241 Bornova/İZMİR adresinde yapılmış ve Yrd. Doç. Dr. Alev Haliki Uztan, yeniden genel başkanlığa seçilmiş. Yani derneğin ülke çapındaki en önemli erişim kapısı olan ağ sayfasında, akademik ünvanı, mesleki ünvanı olan “Biyolog” a yeğlenen birisi, Biyologların en önemli mesleki örgütünün başında.

Ağ sayfalarında dikkatimi çeken başkaca bir şey de olmadı. Bir kaç şube kurulmuş, örgütlenme çabaları falan. Bu durumda her zaman dile getirdiğim sorularımı, bir kez daha sormak istiyorum; Türkiye Biyologlar Derneği ne işe yarar? Şayet yaptıkları önemli girişimler varsa, bunları niçin meslektaşları ile paylaşmıyorlar? Ne bekliyorlar? Örneğin; yeni kurulan üniversitelerde Biyoloji Bölümlerinin açılmaması, ortalıkta aç gezen işsiz biyologların sorunları, halihazırda çalışanların ise özlük hakları vs. için YÖK ve hükümet nezdinde bir girişimleri oldu mu? Olacak mı? Olduysa netice?

Önemli: Bazıları Biyologlar Birliği Derneği ile olan ilişkime dayanarak (ağ sitelerini yaptım; mesleki bir üçüncü dernek kurulsun, onlar da istesin, onlara da yaparım), bu lafları çamur atmak maksatlı olarak yazdığımı zannedebilirler. Varsın zannetsizler, sorun da değil. Yazılarımı uzun zamandır takip eden meslektaşlarım, benim evvelden beri Türkiye Biyologlar Derneği nin ne işe yaradığını sorgulayan yazılar yazdığımı bilirler. O günlerde ortada ne Biyologlar Birliği Derneği vardı, ne de Türkiye Biyologlar Derneği İzmir’e taşınmıştı.

“Türkiye Biyologlar Derneği” üzerine 8 yorum

 1. Gerçekten ne işe yarıyor o dernek? Trabzon şubesinin tamamen bağımsız şekilde biyocoğrafik geziler düzenlediğini hatta katıldığımı biliyorum ama bu asıl derneklik görevi değil tabi.

  Çok umursamıyorum ve değişen bir şey olmayacak diyorum/sanıyorum ama bir sene sonra mezun olduğumda bir gün bir yerde odam olursa adımın başına biyolog yazamayacağımı da buradan dile getirmek istiyorum. Artık sadece Biyoloji Lisansı Mezunu Serkan olacağım Biyolog Serkan değil.

  Muhtemelen pratikte hiç bir fark olmayacak ama artık sıkı sıkı bağlanacağım bir unvan yok ortalıkta. Bana kalırsa kullanmadığımızı görüp alıvermişler işte. Olayın arka planını veya sebebini falan bilmiyorum.

 2. biyologlar derneği ne işe yarıyor. atama bekleyen 13 bin biyolog var. yılladır beklemekteyiz halada bekliyoruz ve eğer birşeyler yapılmazsa beklemeye de devam edeceğiz. lütfen atamalarda iki haneli rakamları aşalım artık ve bu sene en az 2 bin 3 bin civarı atama yapılsın. en azından bunun için baskı yapılsın istiyoruz. bizim derneğimiz bize sahip çıksın bizde ona. lütfen biryerlerden başlayalım artık. dernek baskısıyla 8 bin atamaya hak kazanan çok bölüm var. bunlardan biri de biz olalım lütfen. artık yeter.

 3. allah aşkına bu dernek ne işe yarıyor .gerçekten biyologlar için mi çalışıyor yok sa formalite icabı mı? Bilmek istiyorum

 4. 1975 de kurulan ve kapatılması için herkesin elinden geleni fazlaca yaptığı derneğin amacı ile ilgili olarak TBD ait tüzüğün 1. bölümü ekte.

  BİYOLOGLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  BÖLÜM-I

  A- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

  Madde–1) Biyologlar Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Kısa adı BİO-DER dir. Merkezi Ankara da olup şubesi vardır.

  B-DERNEĞİN AMACI VE ETKİNLİKLERİ

  I- AMAÇ

  Madde-2) Türkiye’de Biyoloji Bilimi ve kuruluşlarının çağdaş düzeye ulaşmasını, biyologların mesleki haklarının korunmasını ve ulusal biyoloji sorunlarının çözümlenmesini, Ülkemizin biyolojik zenginliklerinin korunmasını sağlamak doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, Biyologlar arasında birlik ve dayanışmayı sağlayarak biyoloji biliminin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplum yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak, sağlık, eğitim, endüstri, işletme, güvenlik, çevre, tarım, turizm, biyoloji, balıkçılık, su ürünleri ve biyolojinin diğer uygulamalı alanlarında biyoloji biliminin katkısını sağlamak, bu alanlarda çalışan biyologların standartlarını yükseltmek, haklarını korumak, mesleğe aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere duyuruda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

  II- AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK ETKİNLİKLER

  Madde-3) Dernek, amacını gerçekleştirmek için kar hedefi gütmeksizin :

  a) Türkiye’ de Biyoloji Bilim ve Tekniğinin gelişmesi ve tanıtılmasını sağlamak.
  b) Biyoloji mesleğinin gelişmesi ve mensuplarının onurları ile görev ve sorumluluklarının korunmasına ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi yolunda çalışmalar yapmak, gerektiğinde çalışmalara yönelik yasal yollara başvurmak.
  c) Kamu ve özel kuruluşlarda biyolog çalıştırılması hususunda önerilerde bulunmak.
  d) Biyoloji Bilimi, Biyologlar ve meslek haklarına ilişkin olarak ilgili kuruluşlarla bilimsel, teknik, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği yapmak, gerekli yardım ve önerilerde bulunmak.
  e) Kalkınma planları yapılırken Devlet Planlama Teşkilatı ile koordinasyon kurarak Biyolojik konularda gerekli yardım ve önerilerde bulunmak.
  f) Türkiye’deki diğer mesleki kuruluşların çalışmalarına katılmak, temsilci göndermek, temsilci çağırmak, mesleki konularda seminer ve kurslar düzenlemek,
  gerektiğinde sertifika ve katılım belgeleri vermek, konferanslar ve kongreler düzenleyerek mesleki yayınlar yapmak, çalışma konularında dergi ve bülten çıkarmak.
  g) “Türkiye Biyologlar Odası” kurulması için çalışma ve girişimlerde bulunmak.
  h) Türkiye’de Biyolojik yöntemlerle yapılacak her türlü araştırma, geliştirme ve etüt işlerinde biyologların görev almasını sağlayıcı etkinliklerde bulunmak.
  ı) İthali gerekecek her türlü biyolojik ürün, araç ve gerecin seçiminde kamu ve özel kuruluşlara yardım etmek, önerilerde bulunmak, Türkiye’ de üretilen ve üretilecek biyolojik ürün, araç ve gereçlerin standartlarının belirlenmesi ve biyo-güvenlik kurallarına uyulması hakkında görüş bildirmek, gerekli önerilerde bulunmak.
  i) Ülkenin Biyolojik çeşitliliğinin korunup kollanması amacıyla “Türkiye Flora ve Fauna Kurumu” ile “Doğa Tarihi Müzesi” ve araştırma merkezlerinin kurulması için gerekli çaba ve girişimlerde bulunmak, Ülkemizin biyolojik zenginliklerinin bulunması, korunması için halkı, özel ve kamu kuruluşlarını uyarıcı, eğitici toplantılar düzenlemek, bu konuda çalışan kişi ve kuruluşları desteklemek.
  j) Çalışma konularında Biyoloji Bilimi ve Biyologlarla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki kuruluşlara üye olmak, kuruluşların etkinliklerine katılmak. .
  k) Biyoloji Bilimi ve Biyologların çalışma alanlarını ilgilendiren konularda, gerek özel ve tüzel sorunlarla ilgili yasal hakların kamu adına savunulmasını, gerekse dernek üyesi biyologların mahkemeler ve ilgili komisyonlarda bilirkişi, uzman ve müdahil olarak görevlendirilmesini sağlamak, dernek görüşünün alınması doğrultusunda uyarılarda bulunmak, bu konuda kurslar düzenlemek ve kurs belgeleri vermek.
  l) Biyologların çalıştıkları kurumlardaki çalışma koşullarının ,yetki ve sorumluluklarının saptanması, tanımlanması ve görev tanımının yapılmasında uluslararası standartlara uygunluk sağlanması yönünde çalışmalar yapmak, mesleki etik kurallarına uygun çalışılmalarını sağlamak
  m) Kamu ve özel örgün yüksek öğretim kurumlarında bilimsel ve teknik yetersizliklerin giderilmesi ve daha yetkin bir biyoloji eğitiminin sağlanması amacı ile ilgili kuruluşlara katkı, katılım ve önerilerde bulunmak.
  n) Özel ve Tüzel kuruluşlara yönelik proje üretimi ve uygulamaları ile danışmanlık hizmeti yapmak, biyoloji bilimini içeren konularda rapor düzenlemek, üçüncü kişilerce düzenlenen raporları incelemek, onaylamak.
  o) Yukarıdaki konularda yapılacak çalışmaların tartışıldığı ve karara bağlandığı üç ayda bir toplanan “Biyologlar Temsilciler Kurulu”nu oluşturmak.
  p) Biyoloji eğitimi gören lisans ve lisans üstü ihtiyaç sahibi öğrencilere olanaklar ölçüsünde burs vermek, araştırma projelerine destek olmak, ortaöğretim öğrencileri arasında ödüllü yarışmalar düzenlemek ve bu öğrencilere Biyolojiyi tanıtarak lisans eğitimleri için seçimlerinde yardımcı olmak.

 5. sevgili meslektaşlarım,

  sonunda beklenen oldu ve yeni tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre biyologlar tus’a artık giremiyor.nisan döneminde ve daha önceki dönemlerde yabancı dilden başarı olanların iki senelik hakkı da yanmış durumdadır.

  maalesef biyologların herhangi bir derneği,odası yani sivil toplum örgütü bulunmamamktadır.olan dernekler ise sadece milleti üye yapma peşinde ve sayısal çoğunluk peşindedir.burdan da anlaşılacağı üzere ne hükümet nezdinde ne de muhalefet nezdinde ve diğer platformlarda kulis yapamamaktalar ve sivil toplum örgüt kimliğini kullanarak baskı oluşturamamaktadırlar.

  olaya bireysel olarak baktığımızda ise biyologlarda hiçbir gayret sarf etmemekte ve herşeyi başkalarından beklemektedirler.

  önce laboratuvar açma yetkisi elinden alındı,sonra özel sektörde hastane ve tıp merkezlerinde çalışması yasaklandı,daha sonra başhekim yardımcısı olmasının önü kapatıldı,vizitelere doktorla beraber girmesi engellendi,ayrıca devlet personel başkanlığınca yayınlanan nitelik kodu listesinde tibbi biyolojik bilimler mezunlarının koduna dahil edilerek kpss’de tercih alanı kısıtlandı.en son olarak da bu yeni düzenleme ile tus’a girmesinin önü kapatıldı.

  burada bize düşen anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanmak ve gerekirse aihm’e kadar bu olayları taşımaktır.bu yeni çıkan bir yönetmeliktir ve tüzüğe aykırı bir durum teşkil edemez.eğer böyle bir aykırılık varsa direkt danıştayda yürütmeyi iptal davası açılabilir.2002’de olduğu gibi eğer dava veya davalar açılırsa istediklerimizi alırız.

  benim meslektaşlarımdan ricam bu hafta içinde fazla vakit geçirmeden danıştaya yürütmeyi iptal davası açmalarıdır.eğer biz hakkımızı aramazsak yakın bir zamanda biyolog diye birşey kalmayacak ve bu meslek tarihten silinecektir.tekrar ediyorum en etkili yöntem hukuksal mücalededir ve yukarıda saydığım tüm engellemeler için ayrı ayrı yürütmeyi iptal davası açalım.

  ayrıca bu davaları idare mahkemesine veya direkt danıştaya açabilirsiniz.bu tip davalarda avukat tutulmasına da gerek yoktur.sadece hesaplanan harcı ödüyorsunuz o kadar.

  şimdiden herkese kolay gelsin ve mutlaka herkes bireysel olarak davasını açsın.bu da yaklaşık 10.000 dava demektir.yani sağlık bakanlığı mahkeme masrafıX10.000=bol sıfırlı bir tutar ödeyecek demektir.
  Bu arada yarın yani cuma günü ben danıştayda yürütme iptal davamı açıyorum.

  TURKISH BIOLOGIST NASCENCY
  TÜRK BİYOLOGLAR OLUŞUMU

 6. Verdiğiniz bilgiler için tşk ediyorum.Ancak dernek bu amaçlardan hangisini yapıyorlar .bu konuda da bilgilendirirseniz sevinirim

 7. NE YAZIKK Kİ BİZ BİRLİK OLAMADIK BİZDEN SONRA KURULAN BÖLÜMLER BİLE (GIDA MÜHENDİSLİĞİ) ODA KURDU BİZ HALA BİRLİKTEN BAHSEDİYORUZ BAKIN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASINA NASIL ÇALIŞIYOR HER SENE EN AZ 500 KİŞİ DEVLETTE İSTİHDAM EDİLİYOR BU SENEDE 2500 KİŞİ ALINACAK…

  PEKİ KAÇ BİYOLOG ALINIR ? 2009 DA BİR REKORLA (!) 65 KİŞİ ALINMIŞTI BELKİ BU SENEDE BİR 65 ALINIR.

 8. arkadaşlar mantık bakkal mantığı olduğu surece dernek de oda da bır şey yapamaz…1 bıyolog calıştırıp maaş verecegıme 4 tane şirketten laborant alır çalıştırırım mantığı var. hal boyle olunca bırıkıyoruz ne yazık ki….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir