Tür İsimleri İtalik Yazılır

Tür İsimleri İtalik Yazılır

Tür İsimleri İtalik Yazılır

Doğa Bilimlerinin gelişmesinde amatör gözlemcilerin rolü çok büyüktür. Dünya’nın hemen her ülkesinde amatörler, doğa ile doğa bilimciler arasında köprü görevi görmüşler ve kendi kişisel gözlemlerini onlara aktararak bilimin gelişmesine çok önemli katkılar sağlamışlardır.

Kaptan Cousteau’nun belgesellerinden hatırlarım. Ünlü oşinograf hemen her arazi çalışmasından evvel, yörenin balıkçılarına ya da denizcilerine başvurup, onlardan bilgi alır, gözlemlerini değerlendirir ve ona göre çalışma planını belirlerdi. Olması gerekende budur. Biz de hocalarımızdan böyle öğrendik.

Ülkemizde son bir kaç yıldır; özellikle A.B projelerinin STK’lara önemli maddi destekler vermeye başlamasından sonra, çevre, doğa v.s. alanlarında faaliyet gösteren derneklerin sayısında bir artış gözlemeye başladım. Bunu yadsımıyorum. STK’lar elbette artmalı. Projeleri elbette desteklenmeli. Türkiye ne yazık ki proje fakiri bir ülke. Tamamen tüketime yönelik bir toplum olduğumuzdan dolayı, proje üretmek çok zor. Üretenler de çoğu zaman maddi destek bulamıyorlar. Bu yüzden ülke ve insanlık yararına olacak her türlü projeyi destekleyen kuruluşa saygım var.

Lakin beni üzen ve zaman zaman da kızdıran, özellikle STK’lar bünyesinde çalışan ve doğal yaşam üzerine projeler yürüten bazı kişilerin biyolojik formasyondan uzak olmaları. Oysa onlara bakacak olursanız bir numaralı yaban hayatı uzmanıdırlar. Ya da ne bileyim çevre bilimcidirler. Elbette doğayı sevmek, onun için iyi niyetle mücadele etmek sadece biyologların tekelinde değil. Olmamalı da… Ancak lütfen iki tür ismi öğrenip kendinizi uzman addetmeyin. Ahkam kesmeyin. Ve lütfen insanlara bilimsel olarak sunduğunuz yazılarınızda, web sayfalarınızda tür isimlerini italik yazın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir