Etiket arşivi: Kuş Gözlem

"Önemli Kuş Alanı" nedir?

1. “Önemli Kuş Alanı” nedir?
Önemli Kuş Alanı (ÖKA), doğadaki kuş türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel önem taşıyan coğrafyaları tanımlar. ÖKA kavramının geliştirilmiş olmasının temel nedeni, yeryüzündeki doğal coğrafyaların büyük bir hızla insan kullanımına açılması karşısında kuş türlerini güvence altına alabilmek. ÖKA’ların en güçlü yanı, uluslararası ölçekte önemli olan alanları işaret etmeleri. Alanları belirleme sürecinde ölçülebilir ve somut kriterlerin kullanılması ise, ÖKA fikrini güçlendiren diğer bir nokta. Bunların yanında, dünyanın pek çok yerindeki araştırmalar ÖKA’ların sadece kuşlar için değil, aynı zamanda diğer canlı türleri için de yaşamsal bir öneme sahip olduğunu göstermekte. Başka bir değişle, bir ülkede etkin bir ÖKA ağının oluşturulması, o ülkedeki pek çok canlı türünün yaşama hakkını güvence altına almak anlamına geliyor.

"Önemli Kuş Alanı" nedir? yazısına devam et