SymBioSE 2010

SymBioSE Nedir?

SymBioSE; 1997 yılında bir grup Alman öğrenci tarafından tasarlanmış olup ana fikri; öğrenci meseleleri ile alakalı konulara bakış açısı, deneyim ve fikir alış verişine olanak sağlamak için bütün Avrupa biyoloji bölümleri öğrencileri ile temas kurmayı amaçlayan bir platformdur. Buna, 1997’ de Berlin’ deki ilk buluşma önderlik etmiş ve zamanla biyoloji öğrenci kulüplerinin düzenlediği bir sempozyum halini almıştır.

SymBioSE, farklı ülkelerin katılımıyla oluşan senelik bir etkinliktir. 12 Avrupa ulusunun katılımı ile gerçekleşen ilk başarılı başlangıçtan sonra, her yıl katılımcı ülke sayısı gitgide artmıştır. Sempozyum her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde gerçekleştirilmektedir. Ev sahibi ülkeyi bir yıl önce sempozyumda bulunan katılımcılar oylama ile belirlerler. Aday olan ülkeler tarafından sunumlar gerçekleştirilir, ardından dinleyicilerin sorularını cevaplarlar ve sonunda oylamaya geçilir. Ev sahibi ülke başlangıçtaki ana yapı üzerine kendi kültürel alt yapılarını ve zenginliklerini de ekleyerek sempozyumu geliştirir.

Bugün, sempozyum 3 temel amaca hizmet etmektedir:
1.
Katılımcı örgencileri; konferans, günübirlik geziler, arazi çalışmaları ile ev sahibi ülke ve o ülkedeki biyoloji alanlarındaki araştırmalar hakkında bilgilendirmek ve haberdar etmek,
2.
Demokratik tartışma etkinlikleri sayesinde genel öğrenci hususları ve kültürel değişimler hakkında bilgi edinmek,
3.
Farklı kültür yapılarına sahip olan ve biyolojinin değişik alanlarında uzmanlaşmış kişilerin bir araya gelmesini sağlayıp, iletişimlerinin sempozyum sonrasında da devamının oluşmasını sağlamaktır.

SymBioSE – Düzenleyen Ülkeler

 • 1997 – Berlin, ALMANYA
 • 1998 – PORTEKİZ
 • 1999 – HOLLANDA
 • 2000 – İSKOÇYA
 • 2001 – İSPANYA
 • 2002 – ALMANYA
 • 2003 – NORVEÇ
 • 2004 – HIRVATİSTAN
 • 2005 – FİNLANDİYA
 • 2006 – İTALYA
 • 2007 – LETONYA
 • 2008 – PORTEKİZ
 • 2009 – RUSYA
 • 2010 – TÜRKİYE-EŞKİŞEHİR

Genel Hatları ile Sempozyum

Konferanslar, genelde yerel üniversitelerin ev sahipliğinde ülke adına gerçekleştirilmekte ve aynı zamanda öğrencilerin diğer üniversite sistemleri hakkında bilgi edinmesini sağlamaktadır.

Sempozyuma katılan biyoloji bölümleri öğrencilerinin kendi araştırmaları hakkındaki veya geldikleri ülkede yapılan çalışmalarla ilgili gerçekleştirdikleri sunumlar biyoloji biliminin güncel konuları üzerine dayanır. Bununla birlikte, ev sahibi ülke kendi ülkesindeki biyoloji alanındaki çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirir.

Program boyunca her ülkeden temsilcilerin katıldığı yuvarlak masa toplantıları sırasında sempozyum sorunları, kendi üniversiteleri içindeki yeni gelişmeler, yeni planlanmış biyolojik çalışma programlarını ve öğrenci iş birliğinin çeşitli yolları tartışılır.

Akşamları düzenlenen sosyal etkinlikler, katılımcılar arasında sosyal bağlantılar kurmaktadır. Bu da katılımcılar arasındaki iletişimi güçlendirerek; öğrenci değişimlerine ve uluslararası iş deneyimlerine yardımcı olarak kişisel ve dolaylı olarak da kurumsal (Üniversiteler arası Erasmus İkili Öğrenci Değişimi anlaşmaları vs.) bir ağ yaratılmasına izin vermektedir.

Bunların hepsi; katılımcıların kendi ülkelerinde sahip oldukları kültürleri ve eğitim sistemlerinin dışında farklı bir sistemi ve kültürü tanımalarına izin verir, bununla birlikte ülkeler arasındaki bağlar güçlenmiş olup karşılıklı birbirini tanıma ve anlayışa olanak sağlar.

Genel olarak SymBioSE, hiyerarşik düzene sahip, katı bir sempozyum değildir. Her sene farklı bir ülkede yer alan ve kişisel bağlantılar ile bir sene boyunca Avrupa biyoloji bölümü örgencileri ile temas halinde olmayı amaçlayan bir sempozyumdur.

SymBioSE Yapısı

Her sempozyumun özgünlüğü, organizasyonu düzenleyen ülkenin yaratıcı ve geleneksel fikirlerinden temel alır. Bu yöntem, daima çeşitliliğe ve farklı fikirlerle özgün organizasyonlar yapılmasını sağlar. Geçmiş sempozyumlar organize edilirken bazı önemli noktaların hesaba katılması gerektiği gözlemlenmiştir ve aşağıda belirtilen bu gözlem ve değerlendirmeler SymBioSE ’10–Türkiye organizasyonuna en iyi şekilde yansıtılacaktır:

 • Sempozyum; konferanslar, biyotop çalışmaları için yapılan geziler ve tartışmaları içerecektir. Bu organizasyonların konuları; bilimsel, güncel temeller üzerine oturtulacaktır.
 • Zaman çizelgesinde, öğrenci sorunlarını tartışmak için bir bölüm ayrılacaktır.
 • Sempozyum sırasında, her ülkeden en az bir veya iki temsilci bulunacaktır. Bu toplantılar, organizasyonel SymBioSE konularını konuşmak ve tartışmak bakımından eşsiz bir fırsat olacaktır.
 • Ev sahibi ülkenin öğrenci hayatı hususunda fikir ve görüş kazandıran bir organizasyon düzenlenmesi sağlanacaktır.

SymBioSE ’10-Türkiye sırasında düzenlenecek etkinlikler; Eskişehir’i ve ülkemizi en iyi şekilde tüm Avrupa coğrafyasından gelen konuklarımıza tanıtmak; ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve akademik birikimini konuklarımıza sunarak ülkemiz imajının yansıtılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

SymBioSE ile Ulaşılmak İstenen Hedef

2008 yılında Portekiz’ de yapılan sempozyum da ülkemiz adına adaylığımızı koymamızın sebebi, her yıl düzenli olarak gerçekleşen bu sempozyumda bugüne kadar Türkiye’ nin sadece katılımcı olarak bulunup hiç ev sahipliği yapmaması ve katılımcıların ülkemizin gerek kültürü gerekse biyoloji temel bilimi alanındaki çalışmaları ve katkıları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarından olarak nitelendirilebilir.

Hedefimiz; ülkemizdeki biyolojik çeşitliliği, kültürümüzü, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde tanıtarak, katılımcıları güzel anılarla ülkelerine uğurlamaktır.

Sempozyum afişi için lütfen tıklayınız.

Sempozyum ağ sayfası için lütfen tıklayınız.