Sağlık Çalışanlarının Sorunları

“Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu”, 12–13–14 Mart  2010 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri’nde düzenlenecektir. Sempozyumun ağ sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Düzenleme komitesi tarafından kaleme alınan yazı ise aşağıda. Umarım mesleki kuruluşlarımız sempozyuma katılıp sağlık sektöründe çalışan biyolog meslektaşlarımızın sıkıntılarını dile getirirler.

Ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte yaşanan gelişmeler, sağlık alanındaki birçok bileşeninin yanısıra özellikle ve daha çok sağlık çalışanlarını etkilemektedir.

Sağlık sistemi içerisinde son dönemlerde göze çarpan en önemli husus, sağlık hizmetlerindeki ciddi talep artışıdır. Bu artışla birlikte hizmet kalitesinin hedeflenen seviyede seyretmesi için sağlık çalışanlarının hizmet üretim politikalarının merkezine alınması gerekmektedir.

Sağlık hizmeti talebinin ve hizmetteki beklentilerin artmasıyla her geçen gün daha da büyüyen sağlık personeli ihtiyacı devleti sadece istihdam planlaması ile karşı karşıya bırakmamaktadır. Aynı zamanda istihdam edilen bu personelin nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi, ideal çalışma koşullarının oluşturulması, görevlendirmede aile ve sosyal bütünlüğün sağlanmasına dikkat edilmesi ve özlük haklarının iyileştirilerek korunmaya devam edilmesi bir hak ve zaruret olarak önümüze çıkmaktadır.

Tüm bu ilke ve kriterler göz önünde bulundurulduğunda düzenleyeceğimiz sempozyumun hedef kitlesi olarak sağlık çalışanlarını temsilen katılımcılar, çalışanların sorunlarının çözümü hususunda yetkili politika üreticileri ile sağlık sisteminin yöneticileri durumundaki il sağlık müdürlerimiz, il sağlık müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, hastane başhekimlerimiz, başhekim yardımcılarımız, hastane müdürlerimiz, hastane müdür yardımcılarımız ve başhemşirelerimiz ön plana çıkmaktadır.

Sempozyumun konu ve konuşmacılarını seçerken yukarıda ifade ettiğimiz değerli sağlık çalışanlarımızın temel sorunlarının çözümüne çok önemli katkılar sağlama hedefi ile hareket ettik.

Programımızın bu hedefi gerçekleştirme amacına hizmet etmesini umuyoruz.

Düzenleme Komitesi Adına
Mahmut KAÇAR
Sağlık-Sen Genel Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir