Türkiye'ye Gandhi mi Gerek?

Nezir Akyeşilmen’in; Genç Siviller Rahatsız adlı sitede yayınlanan son yazısı, Türkiye’ye de Gandhi Gerek i okudum az evvel.

Kendisini tanımam lâkin internet siteleri altında yazılarını yayınladığı “Genç Siviller” adlı oluşumdan; eylemleri ile söylemleri arasında paralellik kuramadığımdan dolayı rahatsız olduğumu aylar evvel dile getirmiştim.

Sayın Nezir Akyeşilmen aynı adlı yazısında; Gandhi’nin yaşam felsefesi ve mücadelesinden dem vurduktan sonra; pasif direniş vasıtasıyla ulaştığı neticelere atıfta bulunarak konuyu Kürt meselesine getiriyor ve;

PKK ile ilgili haklı ve doğru bir tespit yapılıp, terörü doğuran nedenler ortadan kaldırılmadıkça, bugün PKK yok edilse bile yarın bir başka PKK doğar. Pasif direnişin Türkiye okuması ise şudur: Bugün PKK kendini fesh etse ve barışçıl yöntemlere yönelse, şiddetten beslenen derin yapılar yarın yeni bir PKK kurar ve şiddeti devam ettirir. Çünkü şiddet, sadece karşı şiddeti doğurmuyor, aynı zamanda birçok zulüm ve haksızlığı da meşrulaştırıyor. Dolayısıyla derin güçler bu fırsatı elinden kaçırmak istemezler.
Türkiye’de çeyrek asırdır süren bu anlamsız şiddete son verecek, onun yerine pasif direniş veya sivil itaatsizliğe başvuracak güçlü bir iradeye ihtiyaç vardır. Pasif yöntemler hem toplumda geniş destek bulacak, toplumun kesimleri arasında düşmanlığın yeşermesine zemin hazırlamayacak; hem de şiddetten beslenen derin yapıları yıkacaktır.
Şiddetsiz mücadele basittir, fakat ayrımcı, dışlayıcı, gayri ahlaki ve gayri insani anlayış sahiplerine karşı silahtan daha etkili bir yöntemdir. İşte bu nedenle Kürtlere, daha doğrusu Türkiye’ye bir Gandhi gerek.

diyor.

Gandhi’nin yılmaz mücadelesi ve ortaya koydukları göstermiştir ki o insanlığın en güzel evlatlarından bir tanesidir. Lakin insanları yaşadıkları zaman ve ortamla değerlendirmek lazım. O, sömürge imparatorluğu Büyük Britanya’nın, haksız ve hukuksuz bir şekilde sömürdüğü ülkelerin elinden kayıp gitme endişesiyle adeta kudurduğu bir dönemde yaşadı, mücadele etti.

Merak ediyorum sayın Nezir Akyeşilmen, İngiliz sömürgesi olan Gandhi dönemi Hindistanı’nın Hint toplumu ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt kökenli vatandaşlarının yaşadıkları arasında nasıl bir benzerlik kurdu? Türkiye Cumhuriyeti devleti ne vakit, İngilizlerin Hindistanda uyguladığı zulmü uyguladı Kürt vatandaşlarına? O yıllarda kaç tane Hintli vardı İngiltere’de Avam kamarasında?

Sayın Nezir Akyeşilmen ‘in aynı sitede; “Bu ülkeyi TBMM kurdu” adlı yazısına “Evet İsyan” adlı bir kullanıcı tarafından, 16 Haziran 2008 tarihinde, saat 10:34’de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu meclisi içerisinde yer alan asker kökenli bazı milletvekillerine hitaben yapılan bir yorumu aktarmak istiyorum. Ad ve soyadını bile vermekten korkan bu zavallı şöyle buyurmuş; “Bu aldatmaca artık bir son bulsun onlar meclis falan kurmadılar sadece diktatörlüklerini onunla izole ettiler”.

Gandhi dönemi Hindistanında; bir kişi kalkıp, bırakın kraliçeyi sömürge valisi hakkında diktatörlük ithamında bulunsaydı, acaba bu kişi, yazısına yorum getirdiği sayın Nezir Akyeşilmen ve yazının yayınlandığı gazete, dergi v.s. nin yöneticileri kaç kırbaç yerlerdi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir