Laboratuvar Dallarında Tıp Dışı Disiplinlerin Tasfiyesi

Türk Biyokimya Derneği başkanı, Prof. Dr. Nazmi Özer imzalı bir yazı. Umarım camiamız için hayırlı olur. Elbette hocamızın muhatabları olayın vehametini idrak edebilirler ise. İlgili yazıyı e-posta ile gönderip, bilgilenmemi sağlayan Doç. Dr. Hikmet Geçkil hocama da teşekkürü borç bilirim.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Aralik 2008 tarihli ve 27071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE KLİNIK ŞEFİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCISI VE BAŞASİSTAN KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” te uzman tanımı değiştirilmiştir.

Bu yönetmelikte “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlığı altında, uzman “Tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre egitimini tamamlayarak o dalda meslegini uygulama hakkı ile uzman doktor unvanını kullanma yetkisini kazanan tıp doktorları ve diş hekimlerini ifade eder.” olarak tanımlanmaktadır. Böylece, bugüne kadar yapılan uzman tanımından farklı ve yanlış bir uzman tanımı yapılmıştır. Bu durumda, laboratuvar uzmanlıkları alanında tıp dışı disiplinlerden gelen uzmanların meslekte ilerlemesi, Sağlık Bakanlığı Egitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistan, Şef Yardımcısı ve Şef olması önlenmek istenmektedir. Bu yaklaşım bilimsel ve hukuki değildir.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlügü’ne gönderdiğimiz yazı ektedir.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Nazmi Özer
Türk Biyokimya Derneği Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir