Kürke Hayır Platformu’ndan

Kürke Hayır Platformu

Merhaba Doğa Tarihi,

Bildiğiniz üzere Kürke Hayır Platformu, 2003 yılından bu yana kürkün gereksiz ve kanlı yöntemlerle elde edilen lüks bir tüketim maddesi olduğunu anlatmaya çabalayan bir oluşumdur ve kürk konusunu yalnızca hayvan hakları yönü ile değil; kürk endüstrisinin doğal yaşama verdiği geri dönüşü olmayan zararlar, çeşitli basın-yayın organları yoluyla tüketicilerin kürk hakkında yanlış bilgilendirilmesi ve bütün dünyada kürke karşı oluşan olumsuz tavır nedeniyle moda firmalarının başvurduğu etiket sahteciliği yönleri ile ele almakta ve kamuoyunun dikkatini bu konulara çekmeyi hedeflemektedir.

Kürk karşıtı mücadele ile ilgili güncel gelişmelerden ve projelerimizden insanları haberdar edebilmek adına yazılı ve görsel medyanın desteğine çok fazla gereksinim duymaktayız. Ancak, ana akım medya başta kürk ve deri endüstrisinden elde ettiği geliri kaybetmemek adına bu konuya karşı çekingen davranabilmektedir. Duyarlı medya mensupları kendi köşelerinde ya da hazırladıkları haberler ile kürk vahşetini gündeme getirmekte olsa bile, hala kürkün ön planda olduğu moda yazıları ve reklamlarla karşılaşıyor olmak mücadelemizin henüz çok başında olduğumuzu göstermektedir.

Alternatif medyanın en önemli olgularından biri olan weblogların kürk karşıtı mücadeleyi duyurmamıza yaptığı katkı yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı bizim için çok değerlidir. Bu nedenle size desteğiniz için teşekkürlerimizi iletmek istedik.

Saygılarımızla,
Kürke Hayır Platformu Ekibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir