Küresel Isınmaya Karşı; Beyaz Cisim

Dün ulaşan bir e-posta: Küresel Isınmaya Karşı; Beyaz Cisim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden, Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar hoca tarafından yazılıp, yollanmış. Paylaşmayı uygun gördüm. Buyrun okuyun…

Değerli arkadaşlar,

Six Degrees kitabının İngiliz yazarı Mark Lynas a göre küresel sıcaklıklar 10° artarsa Grönland’da bulunan buzullar ve buz adaları yok olacak, ortalama sıcaklıklar 30° artarsa kutuplarda hiç buzul kalmayacak, 40° artarsa okyanuslardaki su seviyesinde çok ciddi yükselmeler olacaktır. Tek bir derece daha artarsa iklim değişikliklerinin alaca karanlık kuşağı başlayacak ve 60° lik artışta ise kıyamet günü gelecekmiş.

Değerli arkadaşlar,

Güneşten ışıma yolu ile dünyamızın her metrekaresine 1350 Wattlık ısı enerjisi gelmektedir. Gelen bu enerjinin bir kısmı atmosferde soğurulmakta, bir kısmı dünyamızdaki beyaz cisimler (kar, buz, beyaz bulut vs) ile tekrar uzaya yansıtılmakta ve bir kısmı da yerküre tarafından emilmektedir. Beyaz cisimler tarafından yansıtma miktarı, gelen enerjinin yaklaşık %30 u kadardır. İşte küresel ısınmanın artmaması için öncelikle dünyamızın yansıtıcı özelliğinin değişmemesi gerekiyor. Ancak son yıllarda küresel ısınma yüzünden, özellikle kutuplardaki yansıtıcı beyaz cisimlerin (kar ve buzdağları) erimesi ile dünyamızın yansıtıcı özelliği azalmıştır. Yani her yıl gittikçe daha fazla eriyen kar ve buz adalarından kaybettiğimiz yansıtıcı alanların diğer yerlerde yeniden kazanılması gerekiyor. Bu kazanımın, çevremizdeki beyaz cisimlerin çoğaltılması ile mümkün olacağı inancındayım. Ayrıca beyaz cisimlerin aksine, siyah cisimlerde üzerine düşen güneş enerjisini olduğu gibi soğurduğu için mümkün olduğunca siyah renkli cisimlerden de kurtulmamız gerekiyor.

Bu amaca yönelik;

Özellikle ekvatora yakın bölgelerdeki konutlarımızın balkon, çatı ve teraslarını beyaza boyayalım (yapılan bir araştırmada, bu şekilde bir uygulama sonucunda klima masraflarından da %25-30 tasarruf sağlandığı ortaya çıkmıştır). Uçaklar gibi diğer kara ve deniz taşıtlarımızın da, beyaz veya açık renklerle boyanmasını sağlayalım, Siyah ve koyu renk taşıtları imal etmekten ve kullanmaktan kaçınalım, Kara yollarımızdaki siyah asfaltlar yerine açık renkli kaplamaları tercih edelim, Kaldırımlarımızda da yine siyah asfalt yerine açık renkli kaplamaları kullanalım.

Değerli arkadaşlar,

Bu uygulamalar sonucunda; araç, konut ve işyerlerimizde daha az harcanan elektrik ve diğer enerjilerin elde edilmesinde kullanılan fosil yakıtları da azalacaktır. Bu azalmaya bağlı olarak atmosfere salınan CO2 miktarı ve dolayısıyla, küresel ısınmaya direkt etki eden güneş enerjisinin atmosfer tarafından soğurulması da azalacaktır. Giderek artan küresel ısınmaya karşı özellikle hükümetlerin, yerel yönetimlerin, STK ve meslek örgütlerinin yani herkesin üzerine düşen görevi yapması geleceğimiz için çok önemli. Bu konuda sizlerde çeşitli öneriler getirebilirsiniz. Kazanan önce güzel ülkemiz, sonra tüm dünya olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla. Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir