Herbaryum Nedir?

Herbaryum Nedir?

Herbaryum; sıkıştırılarak kurutulmuş bitki örnekleri kolleksiyonudur. Ancak kurutulmuş bu örneklerin, kabul edilmiş bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için belli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekir. Bu bilgiler çerçevesinde oluşturulmuş bir herbaryum; biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha değişik birçok konuda çalışacaklara bir danışma ve dökümantasyon merkezi olarak temel bir kaynak niteliğindedir. Bu nitelikteki herbaryumlar aynı zamanda öğretim ve araştırma merkezleri olarak görev yaparlar.

Türkiye’de, Türkiye bitkilerinden oluşan ilk herbaryum 1839 yılında İstanbul da açılmış olan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tıp Mektebi) bünyesinde, bu mektebin botanik bahçesi direktörü olan eczacı F. W. Noe tarafından 1845 yılında kurulmuştur. 1948 yılında çıkan bir yangın sonucunda Türkiyenin ilk herbaryumu tamamen yok olmuştur.

Herbaryumlar, kişisel, özel kuruluşlara, araştırma enstitülerine, araştırma merkezlerine ve üniversitelere ait olabilirler. Ayrıca, herbaryumlar ulusal veya uluslararası da olabilirler. Uluslararası herbaryumlar, bir kıta, bir bölge veya dünya bitkileri kolleksiyonuna sahiptir.

Kaynak: Geven, F., Bingöl, Ü. ve Güney, K. 2008. ANK Herbaryum’u Polygonaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1): 67-85.

Resim: Botany.org sitesinden alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir