Halk Sağlığı Laboratuvarları Ve Biyologlar

Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi tarafından hazırlatılmış Halk Sağlığı Laboratuvarları Kısa Dönem Eylem Planı başlıklı taslak yazı hakkında Türkiye Biyologlar Derneği Ankara Şubesinin hazırlayıp ilgili kurum ve Sağlık Bakanlığının ilgili müsteşar yardımcısına yolladığı yazı metni aşağıda.

T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına,

Kurumunuz tarafından hazırlanmış olan Halk Sağlığı Laboratuvarları Kısa dönem eylem planında bu kurumun kuruluşundan beri başarıyla hizmet vermekte Biyologların aleyhine olabilecek bazı ibarelerin bulunduğu saptanmıştır. 657 sayılı devlet memurları kanununda 36. maddesi III. bendinde Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alan Biyologlara karşı bu kanunda ismi ve tanımı bile bulunmayan Türkiye’de sadece birkaç bölümle mezun veren ve de Biyolog olarak değerlendirildikleri için kurumuzda istahdam edilebilen Tıbbi Biyologların tercih edilebileceği şeklinde ibare konması manidar bulunmuştur. Bu tip hatalı ibareler uygulamada ciddi sorunlara yol açabileceği gibi Avrupa birliği uyum sürecinde kurumsal uyumu sağlamaya çalışan ülkemiz açısından da sorun doğurabilecek niteliktedir. Buna göre ilgili raporun Ek-3’ün de Biyologlarla ilgili açıklama maddeleri olan g veya h’nin kaldırılmasını, ayrıca a, b, c, d bentleriyle açıklanan kadroların ise Biyologları ve diğer meslek dallarını da dikkate alacak şekilde yeniden görüşülerek ve görüş alınarak düzenlenmesini aksi takdirde oluşacak olumsuzluklar için raporu hazırlayanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılarak konunun yargıya taşınacağını belirtir. Saygılar sunarız.

Prof. Dr. Nuri Yiğit Doç. Dr. Latif Kurt
Türkiye Biyologlar Der. Ank. Şb. Bşk. Türkiye Biyologlar Der. Ank. Şb. Bşk. Yrd.

“Halk Sağlığı Laboratuvarları Ve Biyologlar” üzerine 2 yorum

  1. Gerçekten bizim hakkımızı arayan bir kurumun varlığı bilmek içimi rahatlattı. şu lisans ı bıtıreyım dırek üye olucam yemin olsun.

  2. haklı hassasiyetlerinden dolayı sayın nuri hocamı ve latif hocamı kutluyorum.Bazı meslek gruplarını kayırarak haklarımızı elimizden alan ve mesleğimizi yıpratan tüm organizasyonlar ve kişiler için yargı yoluna başvurulması gerektiği ve gerekenin zamanında yapılması hususunda tüm meslektaşlarımızın da yanınızda olacağından eminim saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir