Gökova Körfezi

Gökova Körfezi

Ege Denizi’nin Akdeniz ile birleştiği bölgede yer alan Gökova Körfezi (36°45′N–27°l9′E), 24500 hektarı kara alanı olmak üzere toplam 52 bin hektarlık alan ile Türkiye’nin sekiz deniz koruma bölgesinden biri olarak, 1989 yılından itibaren Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir.

Körfez, yüksekliği 879 m civarında olan Menteşe dağlarıyla çevrelenmiştir. Körfezin en doğu kesiminde yer alan Gökova ve Kızılkaya ovaları, alüvyon orijinli tarım alanları olarak kullanılmaktadır. Körfez civarında Bodrum ve Ören’den başka önemli yerleşim alanı bulunmamaktadır. Ören’de yapımı tamamlanmış olan termik santral henüz tam kapasiteyle çalışmaya başlamamıştır. Bu nedenlerle, Gökova ve Yeşilova halen Ege’nin en temiz körfezleri durumundadır. Körfeze hiçbir büyük akarsu girdisinin olmayışı da kirliliğin artmamasında rol oynayan önemli bir etkendir. Bununla beraber, bölgenin karasal kısmının karstik bir yapıya sahip olması nedeniyle yağmur suları, kayalardan süzülerek kıyı bölgelerinde deniz tabanından taze tatlı su ile zengin mineral girişi sağlamakta ve canlı üretkenliği arttırmaktadır.

Kaynak: Akyol ve ark. (2007). Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. Cilt/Vol.:8-Sayı/No: 1: 139-144.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir