Çevre Koruma Çalışmalarında Jandarma

Anayasamızın 43, 44, 45, 46, 56 ile 169’ncu maddelerinde; herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının olduğu, bu amaçla devletin gerekli hâllerde kamu yararı gözeterek kamulaştırma yapabileceği belirtilmiş ve devletin çevreyi koruma görevi de vurgulanmıştır.

Genel kolluk; ulusal ve uluslar arası anlaşma ve sözleşmeler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununun 2, 9, 13, 14, 19, 25, EK-4 ve 9’uncu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanununun 7’nci maddeleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak tanzim edilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği gereğince çevre değerlerinin korunmasına yönelik önleyici kolluk hizmetlerini tanzim ve icra etmektedir.
2008 yılbaşı itibarı ile Jandarma Genel Komutanlığı iç güvenlik birlikleri ile eş zamanlı ve koordineli olarak; toplam otuzsekiz ilde yedi Doğal Hayatı Koruma Takımı ve kırkdört Çevre Koruma Timi görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığınca yürürlükteki mevzuat ve değişen ve gelişen şartlara göre; çevre koruma birimlerinin ülkemiz genelinde görevlerini etkin olarak icra edebilmeleri için gerekli yapılanma çalışmalarına devam edilmektedir.

Kaynak: Özmen, E. 2008. Çevre Koruma ve Jandarma. Jandarma Eğitim Dergisi. Eylül Sayısı.

“Çevre Koruma Çalışmalarında Jandarma” üzerine bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir