Kategori arşivi: Doğa Koruma

Kıbrısta Olası Çevre Katliamı

Kıyı Kumulları doğadaki en hassas ekosistem tiplerinden bir tanesidir. Konunun uzmanı Prof. Dr. Turhan Uslu hocamız kumul ekosistemlerindeki mevcut habitat çeşitliliğini şu şekilde izah etmektedir; “Kıyı kumul ekosistemi kendi içinde bir çok habitata (ortam) sahiptir. Bunlar: Plaj kuşağı, Hareketli kumul kuşağı, Sabit kumul kuşağı, Depresyonlar (Tuzlu su ve Tatlı su çöküntüleri), Kum çayırlığı kuşağı, Kıyı makisi kuşağı ve Kıyı ormanı kuşağı. Kumulların yok edilmesi demek ülkedeki bu habitat çeşitliliğinin azaltılması anlamına gelmektedir” (bakınız).

Kıbrısta Olası Çevre Katliamı yazısına devam et