Biyoloji Bir Laboratuvar Bilimidir

Biyoloji bir laboratuvar bilimidir. Biyoloji öğretiminde kullanılan yöntemlerin çoğunda öğretim yapılacağı yer ile öğretme araçlarının çok önemli bir yeri vardır. Biyoloji derslerinde öğrenci kendi vücudunda, çevresinde, kısacası doğada meydana gelen birçok olaya yönelik bilgi ile karşılaşabilmektedir. Bu bilgilerin öğrencilere sadece teorik olarak verilmeyip, onların yaşamlarına aktarılması gerekir. Kuşkusuz biyoloji öğretiminde verilen bilgilerin deneysel olarak da öğrenciye aktarılması gerekir. Deneysel olarak işlenen dersler, öğrencilerin ilgisini uyarır.

Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan eylem veya işleme deney adı verilir. Laboratuvar çalışmaları, biyoloji öğretiminde önemli bir aktivite olup, bilimsel gerçeklerin anlaşılabilmesinde öğrencilere yardımcı olur. Öğrencilerin fen bilgisi ile ilgili bilgileri yapısallaştırmaları, problem çözme becerileri kazanmaları ve işbirliği içerisinde çalışmalarında laboratuar etkinliklerinin yeri büyüktür. Laboratuvar etkinlikleriyle öğrencilerin anlayarak öğrenmeleri ve aynı zamanda fen öğretimi yoluyla edindikleri bilgiyi yapısallaştırma sürecini tanımaları sağlanır.

Yukarıdaki ilk iki paragraf, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi ana bilim dalında görev yapan iki öğretim üyesi tarafından kaleme alınmış ve 2004 yılında Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 6-1 de yayınlanmış olan “Erzurum İl Merkezindeki Liselerin Biyoloji Laboratuvarlarının Araç ve Gereçleri Bakımından Durumu” adlı makalenin giriş bölümünden aynen alıntıdır.

Yazarlar bahsi geçen makalede ülkemizde yıllardır fen öğretiminde dolayısıyla biyoloji öğretiminde laboratuvar dersinin gerekli olduğu, ancak yeterince yapılmadığından dem vuruyorlar. Makalelerini ise şu paragraf ile neticelendiriyorlar:

“Erzurum merkez liselerinde daha önce yapılan çalışmalarda biyoloji derslerinin yürütülebilmesi için uygun laboratuvar koşullarının bulunmaması nedeniyle biyoloji öğretmenlerinin derslerde yeterli uygulama çalışmaları yapamadıkları gözlenmiştir. Liselerimiz her ne kadar araç ve kimyasal açısından iyi, donanım ve modeller açısından ise yeterli olmasalar da, öğretme-öğrenme sürecinde etkili bir iletişimin kurulması, uygun araç-gerecin seçilmesi ve araçların çevresindeki çok çeşitli kaynaklardan sağlanabilmesi için öğretmenlerimizin eğitim teknolojisi alanında iyi yetişmiş olmaları şarttır.”

Yalnız yazarlar tüm makale boyunca bir şeyi unutuyorlar… Laboratuar kelimesi Türkçe Laboratuvar diye yazılır. Bknz…

“Biyoloji Bir Laboratuvar Bilimidir” üzerine bir yorum

 1. Merhabalar,

  Günümüzde yazım kılavuzlarının sayısı arttıkça böyle durumlarla daha sık karşılaşır olduk. Ben de tek kılavuz olarak TDK’yı kullanıyorum, en azından bir karışıklık olmuyor.

  Aslında bu bahaneyle başka bir konuya değinmek için yazıyorum yorumu. Makalede değinilen konu gerçekten çok çok önemli. Anlatılanların deneylerle gösterilmesi bilimsel mantığın oturması bakımından olmazsa olmaz. Ancak bir biyolog olarak laboratuvar denilince benim aklıma ilk olarak doğa geliyor. Her biyoloğun en önemli laboratuvarı doğa olmalıdır diye düşünüyorum. Düşünüldüğünde, kapalı laboratuvarlarda yaptığımız işlemlerde kullandığımız ana malzeme her zaman doğadan gelmiyor mu zaten?

  Bu açıdan bakıldığında, okullarda malzeme imkanı olmasa bile yakınlarda bir yere doğa gezisi yapmanın çok da zor olmadığını düşünüyorum. Hatta bakmayı bilen bir göz varsa okulun bahçesinde bile çok farklı alemlere yolculuk yapılabilir ve önemli doğa olayları gözlenebilir, yeter ki istenilsin. Ama üniversitelerimizin biyoloji bölümlerinde bile doğru düzgün arazi yapılmazken (ormancıların dönemlerinin yarısını arazide geçirdiklerini görünce çok zoruma gitmişti) bunu lise öğretmenlerinden beklememek lazım herhalde.

  Saygılarımla,
  Naşit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir