Biyologların Özlük Hakları

Türkiye Biyologlar Derneği Ankara Şubesi’nden bugün yapılan bir bilgilendirmeyi paylaşmak isterim. Zaten meslek grubu olarak ne çekiyorsak Nuri Yiğit hocanın da ifade ettiği gibi; hep o birkaç sorumsuz kişinin geçmişte ve günümüzde ettiklerini çekiyoruz.

Değerli Biyologlar,

1) Ekte Çevre Bakanının maliye bakanlığına yolladığı Biyologların özlük haklarıyla ilgili yazı bilgilerinize sunulmuştur,

2) Refik Saydam Hıfzısıhha başkanlığından bazı meslek gruplarının Halk sağlığı Laboratuarı Kısa dönem eylem planında yıllardır bu kuruma hizmet veren Biyologların aleyhine bazı ibareler yer almıştır. Örneğin 657 sayılı devlet memurları kanunda tanımı bile bulunmayan (ne teknik hizmetlerde ne de sağlık hizmetlerinde yer almayan) Tıbbi Biyologların tercih edilmesine yönelik bazı ibareler yer almıştır. Tıbbi Biyologlar Biyolog olarak kabul edildikleri için o kurumlarda istihdam edilebilmektedirler. Birkaç sorumsuz kişinin, görüş almadan, danışmadan hazırladığı bu eylem planına karşı gerekli itiraz dilekçesi verilecektir. Gerekirse raporu hazırlayanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılarak yargı yoluna gidilecektir.

Prof. Dr. Nuri YİĞİT
TBD Ank. Şb. Bşk,
Ank. Ünv. Fen Fak. Öğrt. Üyesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir