Biyokütle Enerji Ve Önemi

Çevreye olan etkilerinden ve dünya üzerinde sınırlı olması nedeniyle fosil yakıtlardan ziyade temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına talep giderek artmaktadır. Enerji politikaları da bu yönde sürekli gelişme göstermekte bu konuda teşvikler verilmektedir.

Biyokütle; biyolojik kökenli fosil olmayan organik madde kütlesidir. Ana bileşenleri; karbon-hidrat bileşikleri olan bitkisel veya hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağı, bu kaynaklardan elde edilen enerji ise biyokütle (biomas) enerjisi olarak tanımlanır. Biyolojik kaynaklar; ağaç veya ağaç artıkları, tahta yapımı endüstri artıkları, yiyecek endüstrisi artıkları, kanalizasyon ve belediyeye ait katı atıklar ve diğer biyolojik atıklardır. Bu yüzden biyokütle; elektrik üretimi, ulaşım ve ısınmada gaz yakıt olarak kullanılmakla birlikte ekonomik gelişim ve çevresel sebeplerden dolayı da cazip hale gelmektedir.

Kaynak: Acaroğlu, M., 2004. Türkiye’de Biyokütle Enerjisi Uygulamaları Gelecek Senaryoları ve Beklentiler, Biyoenerji 2004 Sempozyumu, İzmir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir