Bir Biyologdan Mektup

Sevgili meslektaşlarım;

Son zamanlarda Biyologlar Derneği aracılığı ile bazı e-mailler almaktayız. Bireysel ifadelere meslek kuruluşu adına yer verilmemesi, meslek adına bir şeyler yazılacaksa kırıcı değil yapıcı olmalıyız kanaatindeyim ;

1. Biyologlar Türkiye genelinde %80 oranında Sağlık Bakanlığı veya sağlıkla ilgili hizmet veren özel ya da resmi kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

2. Kamu kuruluşlarında Biyologlar başlangıçta Teknik Hizmetler sınıfı olarak isdihdam edilmiş ve Doktor, Mühendis ve Biyolog aynı ek göstergeden (3600 Genel Müdür Yardımcısına eşdeğer ) bunlardan doktorlar 8/3 den Biyolog ve Mühendisler 8/1 den göreve başlatılmışlardır. O yıllarda biz Biyologları imtiyazlı kılan ilgili ve meslektaşlarımızı bugün rahmetle anıyorum.

3. Daha sonraları nasıl ki tam-gün yasası uygulanması planlanmış ve beraberinde Tıp Fakülteleri sayıları arttırılmaya başlanmış temel bilimler için (Mikrobiyoloji, Genetik, Biyokimya, Histoloji, Parazitoloji, Morfoloji vs.) Biyologlar kurucu üyeler olarak görev almaya başlamışlar bugün dahi bu branşların büyük bir çoğunluğunu Biyologlar oluşturmaktadırlar, Biyologlar Teknik Hizmetler sınıfından Sağlık Hizmetleri Sınıfına geçmişlerdir.

4. Tüm mesleklerde olduğu gibi bizimde kendi meslek kuruluşumuz çatısı altında toplanmamız ve tek ses olmamız zorunluluğu vardır. Ancak mesleki geleceğimiz ile ilgili alınacak karar veya girişimlerin ; öncelikle Biyologların en fazla çalıştıkları kuruluş olan sağlık kuruluşlarından, gene bu kuruluşlar arasında sayısal olarak en fazla Biyolog’un görev yaptığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Biyologlarından görüş alınması gerekirdi. (maalesef bu yapılmamıştır ve hata yapılmıştır).

5. Üniversitelerde ya da özel sektörde görev yapan meslektaşlarımız için ek göstergenin 3600 olması çalışırken ya da emekli olunduğunda alınacak parasal miktarın değeri çok fazla anlam ifade etmeyebilir. Çünkü bu konu onları bağlamamaktadır. Bu kadar rahat konuşabilmelerinin altında yatan gerçek de budur.

6. Bugün gerçek şudur! Eğer Teknik Hizmetler sınıfına geçecek olursak; Ek Göstergemiz 3600 değil 3000 olacaktır.Bu durumda çalışırken tek avantajımız sanıldığı gibi 600 Tl değil sadece 100 Tl olacaktır.Ancak emeklilikte kaybımız en az 400 TL olacaktır.Ve unutmayınız ki bizler nasıl ki zamanında bizlere 3600 ek göstergeyi layık görüp de verenlere rahmet çıkarıp dua ediyorsak, inanın yarın yeni nesil Biyologlarda bugün teknik sınıfa geçemeye uğraşan ve bizleri aşağı düşürmeye çalışan arkadaşlarımızı ……… niyetlerle kemiklerini sızlatacaklardır bundan hiç kuşkunuz olmasın.

7. Gelin yetki ve sorumluluklarımız arttırma konusunda tek ses olalım sonuna kadar hep birlikte mücadele edelim.

8. Gelin sağlık kurumu dışında görev yapan meslektaşlarımız için tıpkı Veterinerlerde olduğu gibi bir takım imtiyazlardan faydalanmanın yollarını aramak için hep birlikte mücadele verelim.

9. Gelin bu tür girişimleri yapmanın ve bu tür kazanımları elde etmenin yolunun TEKNİK ya da SAĞLIK sınıfında olmayla alakalı olmadığının farkına varalım.

10. Gelin birbirimizi kırmak yerine birbirimize destek olalım ve bu konuda hep birlikte mücadele verelim.

11. Gelin komplekslerimizden kurtulalım önce bizler kendimizi değerli kılalım, önce bizler kendimizi yüceltelim, önce bizler kendimizi bırakın 3000 Ek Göstergelere düşürmeyi 3600 Ek Göstergeyi bile az bulalım bunun mücadelesini verelim.

12. Ve bir gün mutlaka dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de hak ettiğimiz değeri alacağımız yarınları hazırlamanın mücadelesini hep birlikte verelim.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum

Biyolog İbrahim ARAL
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir