Arkeoentomoloji

Arkeoentomoloji (Archeoentomology, L’Archeo-Entomologie); eski yerleşim yerlerinde bulunan böcek kalıntılarını inceleyen bir bilim dalıdır. Eski yerleşim yerlerinde bulunan böcek kalıntıları genellikle geçmişteki çevre koşulları ile ilgili bilgilerin yanında, tarım ürünlerinin hangi böceklerin etkisi ile zarar gördüğü konusunda da kanıtlar sağlamaktadır. Eski yerleşim yerlerinde böcekler ya da onların izlerine çoğunlukla depolanmış tarım ürünlerinde rastlanmaktadır. Bu tip kalıntılar tohum zararlılarına aittir. Bu durumda, arkeoentomoloji tohum zararlılarını ve etkilerini arkeobotanik buluntular içinde araştırmaktadır. Sonuçta, arkeobotanik bulgulara dayalı olarak tarım ürünü zararlılarının tarihçesine ışık tutmaktadır.

Anadolu’da şimdiye kadar sınırlı sayıda arkeoentomoloji çalışması gerçekleştirilmiştir. HELBAEK (1970) Burdur ili yakınında yer alan Hacılar eski yerleşim yerinin Neolitik/Kalkolitik Dönem’e (M.Ö. 5450-4950) tarihlendirilen, RIEHL (1999) ise Truva’nın (Çanakkale) Erken (M.Ö. 2600-2200), Orta (M.Ö. 2200-1870) ve Geç (Truva VII) (M.Ö. 1250-1050) Tunç Çağları’na tarihlendirilen tabakalarında ortaya çıkarılan arkeobotanik örneklerin bazılarında böcek kalıntıları olduğunu kaydetmişlerdir.

Kaynak: Dönmez, E. O. ve Mergen, O. 2006. Anadolu’daki Bazı Tunç Çağı Arkeobotanik Buluntularında Zararlı Böcekler ve İzleri. 2. Doğa Tarihi Kongresi. Ankara.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir