Arkeobotanik

Arkeobotanik (Archeobotanic), tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait yerleşim yerlerinde çeşitli şekillerde korunmuş olan eski bitki kısımlarını inceleyen ve insanların geçmişte bitkiler ile olan ilişkilerini aydınlatmayı hedefleyen bir bilim dalıdır.

Eski yerleşim yerlerinde bulunan bitki kısımlarının çoğunluğu, insanların tarım etkinlikleri ile ilgili kanıtlar sağlamaktadır. Tarım etkinlikleri ile ilgili olan bitki kısımlarının incelenmesi, tarih öncesi ve tarihi dönemlerdeki tarım etkinliklerinde yer alan bitki çeşitlerinin ve bunların farklı kültür dönemlerindeki nitel ve nicel değişimlerinin izlenmesine katkıda bulunmaktadır. Arkeobotanik, arkeoloji çalışmalarının bir parçası haline gelmiştir. Böylece, eski yerleşim yerlerinin mimari yapılaşmasının, seramik ve diğer arkeolojik buluntulara dayalı olarak kültür ve sosyo-ekonomik durumlarının aydınlatılmasının yanında, yerleşimcilerin beslenme şekilleri, diyetlerinde yer alan bitkisel öğeler, tarım ürünlerini işleme ve depolama şekilleri ile ilgili bilgiler de elde edilmektedir.

Kaynak: Dönmez, E. O. ve Mergen, O. 2006. Anadolu’daki Bazı Tunç Çağı Arkeobotanik Buluntularında Zararlı Böcekler ve İzleri. 2. Doğa Tarihi Kongresi. Ankara.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir