Bilimsel Koleksiyonlar

Paris Doğa Tarihi Müzesi

Senckenberg Müzesi, Frankfurt. Almanya’nın en büyük doğa tarihi müzesi. 1914’de kuruldu. İsmi hiç değişmedi.

Doğa Tarihi Müzesi, Paris. 1793’de kurulduğu kabul edilse de kökleri 1635’lere kadar gidiyor. İsmi hiç değişmedi.

Doğa Tarihi Müzesi, Londra. 1881’de kuruldu. İsmi hiç değişmedi.

Türkiye’de nispeten ciddi iki tane Araknoloji Müzesi (koleksiyon demek daha doğru ama geleneksel olarak böyle diyoruz) var. Bir tanesi Niğde Üniversitesinde (ismi NUAM idi) diğeri Anadolu Üniversitesinde (AUZM). Niğde Üniversitesinin ismi değişince mevcut koleksiyonun ismi de değişti. NUAM, NOHUAM oldu. Anadolu Üniversitesi bölündü. Anadolu Üniversitesindeki koleksiyon yeni kurulacak olana geçecek. Dolayısıyla onun da ismi değişecek.

Holotip

Doğa Tarihi müzemiz bulunmadığı için biz doğa bilimciler Dünya için yeni bir tür betimlediğimiz zaman bunların tip örneklerini enstitü ya da üniversite koleksiyonlarımıza kaydediyoruz. Böylelikle bu koleksiyonlar nispeten resmiyet kazanmış oluyorlar. Ülkemizde Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin bulunmayışı, normal şartlar altında uluslar arası geçerliliği olan müzelere kaydedilmesi gereken tip örneklerinin böylesi koleksiyonlara kaydını meşru ve izah edilebilir kılıyor.

Hal böyle iken isim değişikliklerine bağlı olarak koleksiyon isimlerinin ve daha vahimi koleksiyonların bağlı bulunduğu resmi kurumların değişikliğini yabancı meslektaşlarımıza izah e-de-mi-yo-ruz. Adamlar anlamıyor, anlayamıyorlar. Zira kültürlerinde, sistemlerinin işleyişlerinde vs. böyle bir şey yok.

Not düşeyim dedim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir