Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Ankara Üniversitesi’nin kronolojik olarak üçüncü fakültesi, 17 Eylül 1943 yılında Büyük Millet Meclisince kabul olunan 4492 sayılı kanunla kurulan ve aynı yılın Kasım ayının 8 inci günü Gazi Eğitim Ensti­tüsü binasında açılan Fen Fakültesidir. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de katıldığı açılış töreninde, Türkiye’nin efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından yapılan açılış konuşması metninin bir kısmına ulaştım. Aşağıda paylaşmak isterim…

Cumhuriye­tin 21 inci yılını yaşamaya başladığımız bu günlerde Ankara Üniver­sitesinin Fen Fakültesini huzurunuzda açmakla bahtiyarım. İnkilâbın memlekette kurduğu diğer yüksek öğrenim kurumları gibi bu da, yeni Türk cemiyetinin vardığı seviyenin icabı olarak doğmak­tadır. Hukuk alanındaki devrim Ankara Hukuk Fakültesini, Dil ve Tarih alanındaki millî görüş, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini do­ğurmuştur. 20 yıldan beri fen ve teknik alanındaki ilerlemeler de günlük hayatmızda ve medeniyet seviyemizde esaslı değişikliklere ve yükselmelere yol açmıştır. Halkımız ve aydınlarımız eski yaşama vasıtalarını bırakıp yeni medeniyet araçlarına düşkünleşmeğe başla­mıştır. Nitekim içinde bulunduğumuz büyük harbin kullandığı ateşli ve makineli silâhlar memleket müdafaasının da fenne ve tekniğe dayanması zaruretini bütün yurda şiddetle hissettirmiştir. İşte bugün açmakta bulunduğumuz Fen Fakültesi, duyulan bu ihtiyaçların ve ilerliyen bu anlayışın verimidir.

Hasan Âli Yücel

“Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi” üzerine bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir