3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu 11-12 Haziran 2009 tarihleri arasında Ankara‘da düzenlenecektir. Sempozyumda amaç; madencilik sektöründe karşılaşılan çevresel sorunların irdelenmesi, tartışmaya açılması, bilimsel ve teknik gelişmelerin ilgililere aktarılmasıdır. Ayrıca, araştırmacıları, işletmecileri, kamu ve firma temsilcilerini bir araya getirerek iletişimlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, madencilikte yaşanan çevre sorunlarının en aza indirilmesi, bu sorunlar hakkında toplumun, sektörün, faaliyet yürütenlerin ve üyelerimizin duyarlılığının arttırılması doğrultusunda mesafe alınacağı düşünülmektedir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgilere buradan erişebilirsiniz.

Sempozyum Yürütme Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir