16 Nisan Biyologlar Günü Basın Bildirisi

16 Nisan 2012 Biyologlar Günü Basın Bildirisi

Üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakülteleri bünyesinde yer alan biyoloji bölümlerinin sayısı bügün 77’yi bulmuştur. Mezunları aynı unvan ile kamuda görev yapan Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoinformatik ve biyoteknoloji bölümleri ile birlikte 100’ün üzerinde bölümden en az 4 yıllık eğitimleri sonucunda mezun olan biyologlar ne yazık ki mesleklerine ithaf edilen 16 Nisan Biyologlar Gününü bir bayram havasında kutlayamamaktadırlar. Mesleki sorunlarının doruk noktasına ulaşması nedeniyle bu gün mezunu çok, çalışanı bir o kadar az bir grup haline gelmişlerdir. Sorunlarımız henüz lisans eğitimlerimiz aşamasında başlamaktadır. Yeterli akademik personel ve teknik alt yapı oluşturulmadan yeni biyoloji bölümleri açılmakta, her dönem yeni işsiz biyologlar mezun edilmektedir.

Her yıl ortalama 5000 civarında Biyoloji öğrencisi lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmaktadır. Mezunlarımız kamuda da özel sektörde de işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır. Mezunlarımızın çoğu işsiz veya geçici işlerde çalıştıklarından dolayı gizli işsizdirler. Uygulama alanına giren tüm mesleklerin ve hatta bazen siyasi kararların hedefi haline gelen, yok sayılan her geçen gün hakları ve yetkileri diğer meslek grupları tarafından biraz daha gasp edilen bir meslek haline gelmiştir.

Kamuda kendisine kadro bulabilen meslektaşlarımızın özlük sorunları had safhadadır. Eşit işe eşit ücret uygulaması maalesef biz biyologları teğet geçmiştir. Aynı derece-kademeye sahip, aynı hizmet yılındaki bir biyolog aynı birimde görev yapan fen fakültesinden mezun bir başka temel bilimciden daha düşük ücret almaktadır. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil edilen biyologlar aynı fakülteden mezun fakat teknik hizmetler sınıfında çalışan diğer meslek gruplarına kıyasla ek gösterge ve özel hizmet tazminatları yönünden geri bırakılmışlardır.

Biyologların gerçek anlamda mesleklerini yaptıkları alanlardan biri olan sağlık alanında bizlere akademik kariyer yolu açan ve her dönem başarı ile verdiğimiz Tıpta Uzmanlık Sınavı hakkımız elimizden alınmıştır. İş bulma konusunda bizlere daha geniş alanlar sunan, işletmelerde mesul müdürlük yapma hakkımız elimizden alınmıştır. Daha önce biyologların da yetkili meslek grubu olarak tanımlandığı bazı yönetmeliklerden biyolog ünvanı çıkarılmıştır.

Kamuya özellikle de sağlık kurumlarına yerleştirilecek biyolog sayısı her geçen yıl azalmaktadır. Buna karşılık sağlık kurumlarındaki hemşire açığının kapatılması için biyologların hemşire olarak atanması, doktor açığının kapatılması için de kısa süreli eğitimler verilerek hemşirelerin pratisyen doktor yapılması gibi kara mizah örneği öneriler son dönemde gündeme getirilmiştir.

Kamuda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklarda ve birçok bağlı kuruluşta bahsettiğimiz sıkıntılarla çalışan biyologların özel sektörde de durumları iç açıcı değildir. Meslektaşlarımızın bir çoğu yeni mezun olduklarında ilaç ve medikal alanda satış ve pazarlama yapmaktadır. Başlangıçta dolgun maaş ve iyi olanaklar sunan sektör kısa bir süre sonra meslektaşları yüzüstü bırakmaktadır. Dolayısıyla başlangıçta sunulan iyi koşullara aldanan biyologlar daha sonra hayal kırıklığı yaşamaktadır. Özel sağlık kuruluşlarındaki istihdam da Sağlık Bakanlığınca Özel Hastaneler Yönetmeliğinin yayınlanmasından sonra sekteye uğramış, mevcut çalışanlar dahi işlerini kaybetmişlerdir.

Tüm bu karamsar tabloda biz biyologlar artık yeter demek için örgütlü bir meslek olmanın bilinci ile bugün burada toplandık. Türkiye’nin tüm biyologları adına ilgili ve yetkili tüm kişi ve kuruluşlara seslenerek diyoruz ki;

Çağdaş Türkiye’ye yakışır şekilde özgür bilimin ışığında yeterli alt yapıya sahip sınıf ve laboratuar ortamlarında ortak bir müfredatla biyoloji eğitimlerimizi almak istiyoruz.

Eşit işe eşit ücret uygulamasının hakkaniyetle yerine getirilmesini ve özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz.

Özel sektörde bizlere iş olanağı ve imza yetkisi sağlayan “Mesul Müdürlük” hakkımızı geri istiyoruz.

Haksız yere elimizden alınan “TUS” hakkımızı geri istiyoruz.

Serbest çalışma alanlarında biyologların önünün açılmasını, çeşitli mesleklerin ortak alanı olan iş kollarında biyologların da en azından aynı yetkilerle mesleklerini icra edebilmelerinin sağlanmasını istiyoruz.

Biyoteknoloji, nanobiyoteknoloji, biyoenerji, çevre sağlığı, halk sağlığı, biyoçeşitliliğin korunması biyologsuz olmaz, GDO sorunu, biyogüvenlik sorunu, biyolojik silahlar sorunu, küresel ısınma sorunu biyologsuz çözülmez diyor ve son olarak; çatı meslek örgütümüz Türkiye Biyologlar Odası nın bir an önce kurulmasını istiyoruz.

Tüm biyologların 16 Nisan Biyologlar Gününü kutlar, Biyologlar Dayanışma Derneği ve Türkiye Biyologlar Derneği adına, hepinize saygılar sunarım.15.04.2012

Uzm. Bio. Okan Bakşi (Biy. Day. Der. Başk. Yrd.)